Tak & fasadspecialisten

Gå till innehållet

Huvudmeny

Fasad

Fasadspecialisten tvåstegstätat
Ventilerad fasadsystem • Inre stomme

 • Sto vindstopper

 • Sto Ecoboard skruv

 • Sto Guard Mesh skarvnät 200 mm

 • Sto Gold Fill

 • Sto Gold Cote

 • Tätning alla genomförningar och elanslutningar

 • Paroc fasadskiva stenull

 • Metallreglar

 • Hålad stålprofil för vertikal och horisontal montering på fasader

 • Knauf Auqa outdoor

 • Rörelsefog, Sto ventilationsprofiler monterat under fönster, och uppe i tak

 • Skarvremsor 100 mm glasfiber i alla skarvar

 • Aluminium profiler med glasfibernät monterat i alla smygar och hörn

 • Grund/Primer

 • Grundputs Kabe Kombi klej 1:a skiktet med glasfibernät 4-5 mm, 2: skikt ca 2-3 mm ytutjämning

 • Grund/Primer

 • Yt putsning med Kabe Amarasilt silikat, färnr: Baily. Granulat 1,5 mm

 • Mjukfogning


Sto Therm Mineral
Obrännbart mineralbaserat fasadsystem


1. Klisterbruk
2. Isolering
3. Infästning
4. Grundputs
5. Armering
6. Primer (visas ej)
7. Ytputsbeläggning

Fabry Kabe Amarasil T
Silikat ytputs med effekt självrengörande*


Egenskaper: Mycket hög Co2- och vattenånggenomsläpphet, God vattenavvisning, reducerad vidhäftning av smutspartiklar, självrengörande vid regn. Färg brytning enligt NCS. Granulat storlek 1 mm - 6 mm.


Grundputsning med Kabe Therm Klej
Nätning med glasfibernät och montage
av hörnlister plus i smygar. inner och yttre.
Alla ytor strykes med primer och grund Novalit
Certfierade produkter från Fabry Kabe.

Kabe har utvecklat ett system Therm EPS
Speciellt för tilläggsisolering av tegel och stenfasader

En komplett systematisk lösning med europeiskt tekniskt godkännande (ETA);
Hög skydd av ytterväggar mot de ogynnsamma effekterna av luft
villkor och mot groning av alger och svampar;
Högt motstånd av fasaden att färgning med den "självrenande" effekt av fasaden;
Säkerställer lämplig termisk isoleringsförmåga av väggarna;
Förbättrar mikroklimat inne i byggnaden;
Begränsar kostnaderna för uppvärmning av byggnaden.
Lätt att installera.

 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn